e1baa3nh-51

hình minh họa phương pháp Bắt tổng đề dựa vào tổng đề của ngày hôm trước

About the author